Projektiranje in izdelava industrijske opreme

IO / Montažne linije  

LINIJA ZA SESTAVO TISKANIH VEZIJ (337-340)

Transportni sistem je namenjen za transport okvirjev s tiskanimi vezji. Transport poteka od delovnih mest za sestavljanje, kjer delavka položi okvir na jermenski transporter do stroja za spajkanje SEHO. Na koncu stroja je negnana valjčnica, kjer delavec ročno prazni okvirje. Prazni okvirji se nato preko dvigala spustijo na spodnji nivo in potujejo nazaj na spodnjem nivoju ponovno vsak na svoje delovno mesto. Preko upravljalne konzole, kodirnega sistema in krmilnika določamo kateri okvir pošljemo na določeno delovno mesto. 

LINIJA ZA MONTAZO TISKANIH VEZIJ 4

LINIJA ZA MONTAŽO MEŠALNIH APARATOV (439)

Linija je namenjena za sestavo in preizkušanje mešalnih aparatov MUM 44 in MUM 45. Sestava od delovne mize DM2 do delovne mize DM4 poteka na paletah. Palete imajo vrtljivo nadgradnjo. Na vrtljivi plošči je protioblika, ki zagotavlja medsebojno pozicioniranje sestavnih delov. Palete se na zgornjem nivoju pomikajo ročno po valjčni progi, na spodnjem nivoju pa se vračajo avtomatsko po gnani valjčni progi. Na začetku in na koncu valjčnih prog je dvigalo za spust oziroma dvigovanje palet. Dvigovanje je pnevmatsko, dolžina vertikalnega hoda je 200 mm.  

LINIJA ZA MONTAZO MESALNIH APARATOV 5

TRANSPORTERJI ZA NO-FROST ZANKO V OBRATU HZA NA MONTAŽNI LINIJI 2 (504)

Na obstoječi Montažni liniji 2 so dograjeni transporterji za no-frost zanko, ki omogoča izvajanje dodatnih del na določenih tipih aparatov. Transporterji so nameščeni pred vhodom na montažno linijo. Delno so predelani iz ene obstoječe linije, delno pa so novi. Skupno je to šest valjčnih in dva dvojna jermenska transporterja. V dva valjčna transporterja so vgrajene še nagibne naprave. Delovna mesta so predvidena na štirih transporterjih. Pri teh transporterjih so tudi upravljalni pulti za izbiranje režima delovanja. Vsi transporterji delujejo taktno, to pomeni da se aparati premaknejo, ko imajo prosto pot in so izpolnjeni vsi pogoji za transport.

LINIJA ZA MONTAZO HLADILNIKOV 6

TRANSPORTNI SISTEM ZA TRANSPORT TISKANIH VEZIJ (546)

Transportni sistem je namenjen za transport okvirjev s tiskanimi vezji. Transport poteka od delovnih mest za sestavljanje, kjer delavke opravljajo ročne montažne operacije in ko so gotove odlagajo okvirje s produkti na jermenski transporter, od tu pa se odpeljejo do operaterja na koncu linije. Na koncu jermenskega transporterja je negnana valjčnica, kjer operater ročno prazni okvirje. Prazni okvirji se nato preko dvigala spustijo na spodnji nivo in potujejo nazaj na spodnjem nivoju ponovno vsak na svoje delovno mesto. 

LINIJA ZATISKANIH VEZIJ 1

LINIJA ZA PAKIRANJE SKLOPOV NAVODIL (611)

Pakirna linija je namenjena kompletiranju posameznih navodil oz. brošur v sklop in nadaljnjem termofoliranju le-teh v kompaktni paket. Na kompletirnem delu linije je 7 avtomatskih podajalnikov dokumentov, ki oddajajo posamezne brošure na zbirni transportni trak. Ta jih ustrezno pobira in s tem kompletira. Podajalnike je potrebno predhodno ročno založiti z dokumenti, ki jih želimo v sklopu, nato se kompletiranje izvaja avtomatsko. Kompletirani sklopi se nato odpeljejo v stroj za termofoliranje z grelnim tunelom, kjer se sklop avtomatsko povije s folijo in termofolira. Nastali paket se pripelje na izvozni transportni trak, nanj pa tiskalnik avtomatsko natisne in nalepi ustrezno nalepko.

LINIJA ZA PAKIRANJE SKLOPOV NAVODIL 2

VOZIČKI ZA MONTAŽO (548)

Vozički so ergonomsko oblikovani in so čim bolj prilagojeni tehnološkemu procesu. Postavljeni so na kolesa z vrtljivimi vilicami. Kolesa so antistatična, da odvajajo statično elektriko. Vozički so po višini raztegljivi in nastavljivi s pnevmatsko vzmetjo z zavoro. Tako lahko z minimalno silo dosežemo na delovnem mestu željeno delovno višino. Proženje pnevmatske vzmeti je izvedeno z nožno stopalko. Vodenje med spodnjim in zgornjim delom vozička je izvedeno z linearnimi tirnimi vodili. Na stebričku na spodnjem delu je pritrjen vodilni sklop, ki vodi voziček po vodilni tirnici med delovnimi mesti. 

VOZICEK ZA APARATE 3