Projektiranje in izdelava industrijske opreme

TS / Paletni jermenski transporterji Transportni sistemi

Tassimo

Lorem ipsum dolor sit amet, tincidunt praesent sodales per aenean quis. Aliquam sit lacus nunc, amet leo elit. Est eget pulvinar in nec tincidunt praesent, orci a nisl justo, pellentesque fermentum nullam bibendum, placerat justo. Nulla sit nulla, arcu mauris sit vitae in suspendisse, posuere integer accumsan quam. Amet sit ultrices mauris, at sagittis ipsum tortor.

PALETNI TRANSPORTNI SISTEM 1

POVRATNI TRANSPORTNI SISTEM NA AVTOMATSKEM SISTEMU ZA ZALIVANJE (620)

Povratni transportni sistem je namenjen avtomatskemu vračanju transportnih palet 480x320 mm, ko pridejo le-te iz stroja RAMPF, kjer se obdelovance na paleti avtomatsko zalije. Sistem zajema dvojno dvigalo na vsaki strani, dve povratni spodnji progi ter dve dvojni negnani valjčni progi, kjer delavec odvzema ter vstavlja obdelovance. Paletni transportni sistem na zgornjem nivoju je dobavljen skupaj s strojem za zalivanje RAMPF. Paletna transportna sistema sta med seboj kompatibilna. Skozi stroj RAMPF potekata vzporedno dva krožna paletna transportna sistema v vertikalni ravnini in delujeta neodvisno eden od drugega. Sistem ima možnost delovanja v dveh režimih: z enim ali dvema mestoma. V primeru enega delovnega mesta, se vračajo palete po procesu zalivanja polne z obdelovanci nazaj po spodnji progi na začetno valjčno progo, kjer isti delavec tako odvzema končane (zalite) in polni nove obdelovance.