Projektiranje in izdelava industrijske opreme

TS / Valjčni transporterji do 150 kg Transportni sistemi

TRANSPORTERJI ZA NO-FROST ZANKO V OBRATU HZA NA MONTAŽNI LINIJI 2 (504)

Na obstoječi Montažni liniji 2 so dograjeni transporterji za no-frost zanko, ki omogoča izvajanje dodatnih del na določenih tipih aparatov. Transporterji so nameščeni pred vhodom na montažno linijo. Delno so predelani iz ene obstoječe linije, delno pa so novi. Skupno je to šest valjčnih in dva dvojna jermenska transporterja. V dva valjčna transporterja so vgrajene še nagibne naprave. Delovna mesta so predvidena na štirih transporterjih. Pri teh transporterjih so tudi upravljalni pulti za izbiranje režima delovanja. Vsi transporterji delujejo taktno, to pomeni da se aparati premaknejo, ko imajo prosto pot in so izpolnjeni vsi pogoji za transport.

LINIJA ZA MONTAZO HLADILNIKOV 39

TAKTNO GNANE VALJČNE PROGE (540)

Valjčne proge so namenjene za transport stojal s komutatorji v obrat za površinsko zaščito. Valjčne proge so razdeljene na dva dela. Na začetku so vstopne, kjer stojala s komutatorji vstopajo v obrat površinske zaščite, na drugi strani pa izstopne, kjer izstopajo stojala s komutatorji po površinski zaščiti.  Valjčne proge se pomikajo taktno in služijo kot zalogovnik za stojala. V prostor vodijo avtomatska dvižna vrata, ki se odprejo, ko se zapelje stojalo v prostor in takoj zaprejo. Na drugi strani, kjer stojala izstopajo se proces ponovi v obratni smeri.

TRANSPORTNI SISTEM JEKLENE PALETE 1

Navis

Lorem ipsum dolor sit amet, tincidunt praesent sodales per aenean quis. Aliquam sit lacus nunc, amet leo elit. Est eget pulvinar in nec tincidunt praesent, orci a nisl justo, pellentesque fermentum nullam bibendum, placerat justo. Nulla sit nulla, arcu mauris sit vitae in suspendisse, posuere integer accumsan quam. Amet sit ultrices mauris, at sagittis ipsum tortor.

TRANSPORTNI SISTEM NAVIS 1

Hza-100%

Lorem ipsum dolor sit amet, tincidunt praesent sodales per aenean quis. Aliquam sit lacus nunc, amet leo elit. Est eget pulvinar in nec tincidunt praesent, orci a nisl justo, pellentesque fermentum nullam bibendum, placerat justo. Nulla sit nulla, arcu mauris sit vitae in suspendisse, posuere integer accumsan quam. Amet sit ultrices mauris, at sagittis ipsum tortor.

VALJCNI TRANSPORTER 150KG 1

MANIPULATOR ZA DVIG OHIŠJA HLADILNEGA APARATA

Lorem ipsum dolor sit amet, tincidunt praesent sodales per aenean quis. Aliquam sit lacus nunc, amet leo elit. Est eget pulvinar in nec tincidunt praesent, orci a nisl justo, pellentesque fermentum nullam bibendum, placerat justo. Nulla sit nulla, arcu mauris sit vitae in suspendisse, posuere integer accumsan quam. Amet sit ultrices mauris, at sagittis ipsum tortor.

MANIPULACIJA OHISJA HLADILNIKA 1

NADGRADNJA NO FROST ZANKE (616)

NO FROST zanka je namenjena opravljanju nekaterih montažnih operacij, ko je obod hladilnega aparata še v ležečem položaju. Aparati se med posameznimi delovnimi mesti pomikajo taktno. Dvižna miza dvigne aparat iznad jermenskih transporterjev, da delavec opravlja montažne operacije v ergonomskem položaju. Podobno funkcijo imajo tudi nagibne naprave, ki so vgrajene v transportni sistem. Pomikanje aparatov v vzdolžni smeri je po valjčnih progah, v prečni smeri pa po jermenskih transporterjih.