Projektiranje in izdelava industrijske opreme

IO / Namenski stroji  

NAPRAVA ZA ZATISKOVANJE TESNILA V VRATA IZOLIRANA COMBI 750 (402)

Naprava je namenjena za zatiskovanje tesnila v vrata izolirana COMBI 750. Na napravi se zatiskujejo tesnila v vrata dolžin od 180 do 1200 mmNaprava je izvedena kot samostojna enota in je prirejena za stoječe delovno mesto. Nosilna konstrukcija iz Al-profilov je postavljena na nastavljive nogice, prilagodljive po višini. Na nosilno konstrukcijo je pritrjeno ležišče, v katero delavec položi vrata. Ležišče je nagnjeno pod kotom 30°, da je lažje za posluževanje.

	NAPRAVA ZA ZATISKOVANJE TESNIL 1

NAPRAVA ZA UPOGIBANJE KONTAKTOV MOTORJA (448)

Naprava je namenjena za istočasno upogibanje dveh kontaktov motorja za določen kot. Naprava omogoča upogibanje dveh različnih dolžin motorjev in sicer tipov: MQ 95 Basis (kratko ohišje), MFQ 4 in MFQ 36 (dolga ohišja); kot upogibanja je možno nastavljati. Delovna miza z napravo za upogibanje kontaktov je izvedena kot samostojna enota, ki jo poslužuje en delavec v sedečem položaju. 

NAPRAVA ZA UPOGIBANJE KONTAKTOV MOTORJA 1

511

Lorem ipsum dolor sit amet, tincidunt praesent sodales per aenean quis. Aliquam sit lacus nunc, amet leo elit. Est eget pulvinar in nec tincidunt praesent, orci a nisl justo, pellentesque fermentum nullam bibendum, placerat justo. Nulla sit nulla, arcu mauris sit vitae in suspendisse, posuere integer accumsan quam. Amet sit ultrices mauris, at sagittis ipsum tortor.

	NAPRAVA ZA ZATISK IZOLACIJSKEGA PANELA NA STRANICO OHISJA 2

NAPRAVA ZA VARJENJE DVEH PLASTIČNIH DELOV V EN POLIZDELEK (512)

Naprava omogoča segrevanje polizdelkov s pomočjo grelnega elementa in nato spajanje s stiskanjem. To je tako imenovano "varjenje z ogledalom". Polizdelka sta izdelana iz dveh različnih sestavnih delov. Postopek varjenja poteka tako, da v odprto napravo ročno vstavimo dva sestavna dela, ki ju želimo spojiti. Sestavna dela fiksiramo v orodje s pomočjo vakuuma, ki ga aktiviramo s pritiskom na tipko. Preko START tipke aktiviramo začetek cikla varjenja. Na pozicijo segrevanja se pomakne grelna enota in približajo se plastični deli, ki jih želimo segreti. Ko deli dosežejo ustrezno temperaturo, se grelna enota odmakne in se segreti deli stisnejo skupaj. Silo (in čas) s katero pritiskajo plastični deli na grelec in kasneje drug na drugega je možno nastavljati v parametrih na elektro-krmilni omari. Možno je nastavljati tudi temperaturo grelnega telesa.

NAPRAVA ZA VARJENJE PLASTIKE 1

UNIVERZALNA DOZIRNA PROGA (646)

Univerzalna dozirna proga je namenjena za doziranje stiropora na delovna mesta za pakiranje. Na vhodni strani je gnan tračni transporter, na katerega se nalagajo stiroporni seti. Set je vedno naložen po širini. Maksimalna širina stiropornih delov je 585 mm, minimalna 390 mm. Dolžina transportnega traku je 1200 mm, da se lahko na trak naložijo trije seti po dolžini. Pomik traka aktiviramo s foto celico, enako tudi ustavljanje. Na izhodni strani je dvižno-spustna plošča. ko je plošča v zgornjem položaju, delavec s tipko pokliče set iz tračnega transporterja na ploščo. S tipko nato spusti set v spodnji položaj. Odvzem stiropornih delov je zgoraj. Plošča se avtomatsko dviguje, da je odvzem na ergonomski višini. 

Cablex-t

Lorem ipsum dolor sit amet, tincidunt praesent sodales per aenean quis. Aliquam sit lacus nunc, amet leo elit. Est eget pulvinar in nec tincidunt praesent, orci a nisl justo, pellentesque fermentum nullam bibendum, placerat justo. Nulla sit nulla, arcu mauris sit vitae in suspendisse, posuere integer accumsan quam. Amet sit ultrices mauris, at sagittis ipsum tortor.

	VRTLJIVA PRIPRAVA ZA SESTAVO KABELSKIH SETOV 1

HIDRAVLIČNA DVIŽNA MIZA Z NADGRADNJO ZA MONTAŽO OKVIRJA NA VOZIČEK GENERATORJA (572)

Hidravlična dvižna miza z nadgradnjo je namenjena za montažo okvirja na voziček generatorja. Naprava zajema hidravlično dvižno mizo, ki je vgrajena v tla ter nadgradnjo - samostojni voziček, ki se zapelje na ploščad mize in uporablja za pozicioniranje in fiksiranje vozička generatorja. Vgradnja okvirja poteka s postopnim vijačenjem na štiri robne nosilce vozička generatorja. Po potrebi se uporablja vlečne spone Destaco. 

VGRAJENA HIDRAVLICNA MIZA Z NADGRADNJO 1