Projektiranje in izdelava industrijske opreme

Naprave za lepljenje  

NAPRAVA ZA LEPLJENJE (537)

Naprava je namenjena za avtomatsko lepljenje oziroma stiskanje okrasnih pločevin na plastične kose. Za lepljenje se uporablja posebni lepilni trak, ki ga delavec nalepi na plastični kos na predhodnem delovnem mestu. Naprava za lepljenje je izvedena kot pomična samostojna enota, ki jo ob uporabi pripeljemo in namestimo v za to namenjeno priklopno postajo. Na priklopni postaji jo fiksiramo z zasučno vpenjalnim cilindrom preko ročnega ventila ter jo priklopimo na omrežje stisnjenega zraka in elektrike. Naprava ima dve šabloni - gnezdi, kamor delavec ročno vstavlja plastične in pločevinaste dele. Plastični del vedno vstavljamo v spodnjo horizontalno šablono, pločevinast pa v zgornjo (vertikalno). 

LEPLJENJE PLASTIKE IN KOVINE STISKALNICA 1

NAPRAVA ZA LEPLJENJE SERVISNIH VRAT (563)

Naprava je namenjena za avtomatsko lepljenje oz. stiskanje okrasnih inox pločevin na plastične kose, zunanje sestavne dele kavnega aparata. Za lepljenje se uporablja posebni lepilni trak, ki ga delavec nalepi na plastični kos na stranskem gnezdu – šabloni za nanos lepilnih trakov. V sklop naprave spadajo: delovna miza z nadgradnjo ter polico za podajalnik lepilnih trakov, gnezdo (šablona) za pridržanje plastičnih kosov med nanašanjem lepilnih trakov, stiskalnica za lepljenje oz. stiskanje plastičnih in pločevinastih delov skupaj, dozirna valjčna proga (dvovišinska, enoredna + povratna spodaj) ter ravna valjčna proga (enovišinska, enoredna + povratna spodaj).  

NAPRAVA ZA LEPLJENJE SERVISNIH VRAT 1

NAPRAVA ZA LEPLJENJE Z VROČIM LEPILOM (645)

Naprava je namenjena spajanju dveh obdelovancev med sabo z vročim lepilom. Na napravi je omogočeno lepljenje z do 6 različnimi orodji / različnih tipov obdelovancev. Prehod na drugi tip obdelovanca in s tem menjava orodij poteka avtomatsko. Pri postopku lepljenja za posamezni tip je v uporabi pripadajoče dvo-delno orodje, v katerega se ročno vstavlja obdelovance. V spodnji del orodja se vstavi pločevinasti obdelovanec, v zgornji del pa plastični obdelovanec. Vsak del orodja ima vgrajeno šablono oz. sedež za posamezni obdelovanec, v katerega se ta vsede in natančno pozicionira.

NAPRAVA ZA LEPLJENJE Z VROCIM LEPILOM 3